VOT-T: Testresultatene og skåring

Det er normer for følgende:

  • Hvert av de fire arkene for seg, også arket med distraksjon
  • Samlet for de tre arkene uten distraksjon
  • Samlet for alle arkene
  • Prestasjonene plasseres i et diagram i følgende områder basert på standardskårer der 100 er gjennomsnitt og standardavviket er 15 poeng. Hver rad i diagrammet under representerer et område på 0,5 standardavvik.

De fleste kryssene i denne tabellen viser at denne kandidaten i hovedsak har klart seg bra. Bortsett fra på ark 1 ligger alle andre prestasjoner i normalområdene, og på ark 1 var prestasjonen bare så vidt under normalområdet. Viss de kliniske observasjonene i tillegg viste at dette ikke kostet mye å prestere, er det ikke støtte for vansker med konsentrasjon og oppmerksomhet i denne profilen.

Manualen på ca 50 sider gir en god innføring i bruken og har også en liten samling kasus der prestasjoner drøftes.