Vedvarende oppmerksomhetstest – Tall – VOT-T

(Andreassen, 2012)

Normert for 3., 5., 7. og 9. trinn

There are no tests of attention…  one can only assess a certain aspect human

behavior with special interest for its attentional component,

van Zomeren and Brouwer, 1992

Objektiv måling av konsentrasjon og oppmerksomhet er en stor faglig utfordring. Det er ikke utviklet tester som kan fange opp slike vansker med stor grad av sikkerhet. Enkeltstående tester kan gi verdifull informasjon for eller mot slike vansker, men resultatet må sammenholdes med annen informasjon. Sitatet over har mye for seg. Jeg mener at de fleste tester har en oppmerksomhetskomponent, men den varierer veldig. Våletesten har en stor oppmerksomhetskomponent fordi den krever utholdenhet over tid. Deltester som Informasjon fra WISC-V har en svært liten oppmerksomhetskomponent fordi «alle» klarer å følge med nok til å høre spørsmålet, og vet en svaret er et som regel lett å avgi det..

VOT-T er en test som utfordrer evnen til å være konsentrert og oppmerksom og gir ulike mål på dette. Den tar litt over 20 minutter å gjennomføre. Den stiller få andre kognitive krav (holde i en blyant, klare å merke av, kjenne tallene fra 1 til 9, normal hørsel, osv.), og dette er krav som de aller fleste barn og ungdom mestrer. Denne testen har en sterk «oppmerksomhetskomponent», og oppmerksomhet blir entydig definert: Hvor mange av feilene er du i stand til å oppdage?

E16839262843926
F29417315386182
G85791527493618
H52818364758141

Testen består av fire A4-sider med tall som er lest inn på en CD. Kandidaten skal følge med på opplesningen og merke av når opplest tall ikke stemmer med det på arket. På en av sidene er det lagt på en distraksjonstekst, dvs. at en dame snakker om noe annet mens en mann leser tallene.

VOT-T er normert på 451 barn og ungdom i alderen 9 til 15 år i Norge i 2011. Et representativt utvalg barn og ungdom deltok i normeringen.

Kan gi viktige bidrag når det gjelder utredning av Hyperkinetisk atferdsforstyrrelse eller ADHD/ADD fordi det som er vanskelig på denne testen, er nettopp det å følge med over tid.

VOT-T vil være en nyttig test i instanser som BUPA, Habilitering og PPT, og hos privatpraktiserende som jobber med barn og ungdom der disse vanskene er en del av problemstillingene.