Bestilling

Et komplett eksemplar består av: En manual på 50 sider, tre sett med testark (kopieringsoriginaler), en CD eller minnepenn med lydfilene (bruk feltet Meldinger nederst) og en fasit. Pris kr 4.250,-
Et komplett eksemplar inneholder manual på 90 sider og skåringsark for seks grupper (2. klasse, 4. klasse, 6. klasse, 8, klasse, 2. klasse på Videregående skole med egne skjema for gutter og jenter). Skåringsarkene er kopieringsoriginaler til fri kopiering. Pris kr 4.360,-
Ett komplett eksemplar består av manual på over 90 sider og testark til kvinner og menn for de aktuelle aldersklassene fra 20 til 80 år. Testarkene er kopieringsoriginaler. Pris kr 4.360,-
Ett komplett eksemplar består av en manual på 35 sider, testark til de ulike aldersgruppene og et støtteark der ordene er visuelt framstilt. Normer for barn fra 4 til 8 år. Pris kr 4.100,-
Et komplett eksemplar består av en manual på 70 sider og en minnepenn med testprogram. (NB: Den fungerer ikke på MAC). Pris kr 4.350,-