Veiledning

Jeg tilbyr også veiledning, både til enkeltpersoner og til grupper. Veiledning som oppfølging etter kurs er en god måte å komme inn i et fagfelt. En får mulighet til å jobbe med temaene, og kan ta opp vanskeligheter og uklare ting i veiledning.

Det er ikke lett å være nyutdannet og skulle begynne utredning av kognitive vansker. Det en har lest seg til, er neppe nok. Det er nyttig og viktig og snakke med erfarne kollegaer som har gått i samme løype tidligere.

Psykologer har krav på veiledning som en del av spesialiseringsløpet. Jeg har hatt veiledningskandidater både i spesialiseringsløp og i forhold til å få nok testkompetanse til å få godkjent utenlandsk fagutdanning. Har også hatt flere veiledningsgrupper for å hjelpe fagfolk i gang med utredningsarbeid.

Min kompetanse er i hovedsak på utredningsarbeid, selv om jeg har en fortid på familieterapifeltet og begynte min yrkeskarriere der. De siste 20 årene har de vært utredning og testutvikling som har vært hovedinteressen.