Velkommen til nettstedet til nevropsykolog og testutvikler
Tor Herman Andreassen

Jeg jobbet fram til 31.12.22 i Barne- og ungdomspsykiatrien i Vestfold, som teamkoordinator for Nevroteamet. Mine hovedinteresser de siste 25 årene har vært kartlegging og forståelse av ulike typer kognitiv svikt, både medfødte varianter og ervervede. Når en ikke mestrer skole, fritid eller arbeidsliv som forventet, kan det ha sammenheng med forhold i hjernen som en ikke kan noe for. Det kan skyldes at en ikke forstår det samme som andre (nedsatt evnenivå), at en ikke klarer å være konsentrert (ADHD eller lignende tilstander), at en strever med å huske det en har lært, at en strever med å fungere sosialt (vansker i autismespekteret), osv. Det er viktig å kartlegge om slike ting ligger til grunn for vanskene en opplever.

Noe av de samme vanskene kan en oppleve viss en har hatt sykdom i hjernen eller fått hjerneskade i forbindelse med ulykker. Det er da også viktig å få kartlagt de tenkemessige funksjonene for å se hvordan de fungerer.

Fra 01.01.23 har jeg kun min private praksis der jeg har kontor i Psykologi og Psykiatrisenteret i St. Olavsgt. 22 i Tønsberg.

Utdanning

Cand. mag. i 1982 med psykologi grunnfag, filosofi grunnfag og sosiologi mellomfag
Cand. psychol. i 1986, Universitet i Oslo
Spesialist i klinisk samfunnspsykologi, 1998
Spesialist i klinisk nevropsykologi, 2006

Praksis fra 1986 til 2015


1986 Vefsn Familierådgivningskontor
1988 Skjervengan skole og institusjon for psykisk utviklingshemmede, Mosjøen
1990 Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Vefsn sykehus
1992 PPT for Nøtterøy og Tjøme
1995 PPT for Andebu, Ramnes og Våle
2002 Habiliteringstjenesten i Vestfold
2012 Nevroteamet, Barne- og ungdomspsykiatrien i Vestfold 2023 Pensjonist fra BUPA, privat praksis

Egen praksis

Veiledning
Utredningsarbeid med private klienter og utredningsarbeid for andre instanser som PPT, BUPA og Habilitering.

Kursvirksomhet:

 • Dagkurs / to dagers kurs og halvdagskurs i WISC-V
 • Dagskurs i Våletesten
 • Arbeid med «bokstavbarna i skolen» (ADHD, Asperger syndrom, LPU, osv)
 • Psykologvirksomhet i Habilitering

Noen kurs har gått i privat regi, andre har kommet på forespørsel fra ulike instanser.

Testutvikling, ferdige tester (se egne sider for disse)

 • Våletesten, 2002 (første utgave. Ikke i salg mer)
 • Våletesten – 2, 2009: Utvidet utgave med normer fra 2. klasse til Videregående skole og langtidsminne 1 og 2.
 • Våletesten – 2V, 2017: Normert for voksne fra 20 til 70/80 år
 • Våletestens småbarnsversjon, 2017: Innlæring med visuell støtte, 4 til 8 år
 • Vedvarende Oppmerksomhetstest – Tall, VOT-T, 2012
 • Test av visuell læring, TVL,  2015

Testutvikling, pågående prosjekt

 • Norsk test på visuell leting: Psykomotorisk tempo og nøyaktighet
 • Vedvarende oppmerksomhetstest: To varianter for yngre barn og en for videregående skole (17-18 åringer). VOT-T blir også normert for voksne
 • Bulldozer: En test på planlegging og impulskontroll
 • Labyrinter: En test på planlegging og impulskontroll
 • Reaksjonstidstest: En kortversjon av C-CPT. Reaksjonstid under enkel betingelse (kun reagere på et stimulus) og under kompleks betingelse (skille mellom to stimuli)